Myytävänä Rantasalmen Parkumäessä 3,2 hehtaarin metsätila kokonaisuus, joka koostuu kahdesta eri kiinteistöstä.

Kohteella on 0,7 hehtaaria T2 -kehitysluokan kuusikkoa sekä noin 2 hehtaaria T2 -taimikon ja nuoren kasvatusmetsän rajoilla olevaa koivikkoa. Kohteen kuviot on raivattu vuonna 2016, eikä kuvioilla ole välitöntä taimikonhoidon tarvetta. Kohteen maapohjat ovat reheviä tuoreita ja lehtomaisia kankaita.

 Eskola tilalla on lisäksi vanha pihapiiri sekä arvoton ja purkukuntoinen asuinrakennus. Kohteella on sähköliittymä, joka siirtyy ostajalle kaupan mukana.

 Tiloille on erinomaiset tieyhteydet ja tilat rajautuvat Sallinjoentiehen.

 Tarjoukset pyydetään 25.10.2020 mennessä sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Simo Ikäheimonen, Olavinkatu 23, 57130 Savonlinna. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2019-K27982) / Leveys: 10 m 2) Tieoikeus (000-2007-K2500) Sallinjoen yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajautuu yleiseen tiehen

Osuus yhteisiin Ei ole