Myytävänä Rantasalmen Torasalossa sijaitseva metsätila ja RA-rakennuspaikan sisältävä kokonaisuus.

Tilan puusto koostuu valtaosin nuorista ja varttuneista kasvatusmetsistä ja puustoa tilalla on noin 600 m³. Puuston laskennallinen kasvu 7,8 m³/ha/vuosi. Tilan pinta-alasta 67 prosenttia on lehtomaista kangasta, 16 prosenttia tuoretta kangasta ja 12 kuivahkoa kangasta. Kuviot 2 ja 11 on avohakattu, mutta uudistamistoimenpiteitä ei ole suoritettu. Kuviolla 11 ei ole metsälain edellyttämää uudistamisvelvoitetta. Tila rajoittuu Tiemassaarentiehen, mikä mahdollistaa puunkuljetuksen joustavasti myös kelirikkoaikaan. 

Kohteella olevalla RA-rakennuspaikalla on rakennusoikeutta 250 m² ja rannan suunta on etelään Haapavedelle. 

Erinomainen kohde rantarakennuspaikaksi tai "puuhapalstaksi" omatoimiselle metsänomistajalle. 

Tarjoukset pyydetään 30.4.2020 mennessä sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Simo Ikäheimonen, Multamäentie 18, 58200 Kerimäki. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yksi kaavaan merkitty RA-rakennuspaikka. Rakennusoikeutta 250 m². Lisätietoja Rantasalmen kunnan rakennusjärjestyksestä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2009-K30388) / Leveys: 7 m 2) Tieoikeus (000-2009-K30393) Tieoikeus /1 Leveys: 5 m

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 681-876-28-1 Pohjois-Haukiveden osakaskunta