Ranualla 17,253 ha metsätila kahdessa palstassa

Metsänhoitoyhdistyksen laatiman arvion mukainen pinta-ala 17 ha. Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 17,253 ha, josta vesipinta-alaa 0,0590 ha. Arvion mukaisesta pinta-alasta metsämaata 16,8 ha, kitumaata 0,1 ha ja joutomaata 0,1 ha. Metsämaasta taimikoita 2,6 ha, nuorta kasvatusmetsikköä 6,0 ha, varttunutta kasvatusmetsikköä 5,3 ha, uudistuskypsää metsikköä 2,2 ha ja vajaatuottoista metsikköä 0,7 ha. Ainespuuta yhteensä 1460 m3.

Toinen palsta hyvällä saavutettavuudella Toljantien varrella. Tilan Kangaslammen rannalla sijaitsevalla tontilla Ranuan kirkonkylän yleiskaavassa merkitty loma-asuntoaluetta, tilalla yksi uusi rakennuspaikka. Yleiskaavassa ei määritelty neliömetreissä rakennusoikeutta. Kaavaselosteessa selvitys rakennusten sijoittumisesta ja sopeutumisesta ympäristöön ranta-alueella.  Tarkemmat tiedot rakennusoikeudesta ja rakennusmääräyksistä Ranuan kunnan rakennusvalvonnasta.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 3.10.2021 klo 23:59.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Ranuan kirkonkylän yleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole