Kahdesta erillisestä pikkutilasta koostuva kokonaisuus joko vapaa-ajan rakennuspaikaksi tai puuhapalstaksi. Toinen palsta rajoittuu kirkasvetisen lammen rantaan.

Kiva pikkutilakokonaisuus. Hyväkuntoinen metsäautotie perille. Tilojen puusto sopii metsätöiden harrastukseen. Oivallinen puuhapalsta, josta saa helposti monen vuoden polttopuut.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavassa M-aluetta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tarkemmat tiedot: Rauman Kaupunki/Rakennusvalvonta. Tilalla Nurmela 1:84 on ollut rakennuslupa 2000-luvulla, Lapin kunnan aikana, mutta se on rauennut.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Onttenotkontie

Osuus yhteisiin Ei ole