Hyvänkokoinen metsätila Rautjärvellä. Kiinteistöllä yhdeksän (9) kappaletta yleiskaavan mukaisia rantarakennuspaikkoja.

Kohteen myyntiaikaa jatkettu 18.8.2021 saakka.

Kiinteistön metsäala n. 59,16 hehtaaria, josta saaressa n. 13,8 hehtaaria. Saaripalsta lähes kokonaan varttunutta kuusentaimikkoa. Metsät taimikkovaltaisia, varttuneiden taimikoiden osuus metsäpinta-alasta 61,8 %. Rakennuspaikoista kolme kappeletta Torsajärven rannalla ja kuusi kappaletta saaressa. Uudistuskypsää metsää n. 6,2 hehtaaria.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kaavakartat

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kaavakartat

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus (Y2002-15149) Tervaniemen metsätie, Tieoikeus (Y2004-15574) Uimolan-Longanmäen yksityistie, Tieoikeus (000-2012-K2327). Voimansiirtolinja (Y2000-17353).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Latvajärventie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 689-408-876-1 Kekäleniemen yhteisten vesialueiden osakaskunta.