Monipuolinen metsätila Rautjärvellä Miettilässä. Pääosin kasvatusmetsiä.

Pääosin kasvatusmetsistä muodostuva metsätila, varttuneita kasvatusmetsiä ja nuoria kasvatusmetsiä yhteensä 18,2 ha. Nuoret kasvatusmetsät vaativat moninpaikoin nuorenmetsän kunnostus toimenpiteitä. Taimikko alueet pääosin hyvässä kasvukunnossa. Metsänhoidollisesti heti hakattavissa n. 780 m3, josta uudistushakkuuna 1,8 ha ja kasvatushakkuuna 5,9 ha. Tilan etelä rajalla sijaitsevan sähkölinjan vierimetsä on käsitelty säävarmaksi avohakkuulla, ala n. 1,0 ha. Vierimetsä alue on normaalisti metsätalouskäytössä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yleiskaava (689-020412-9)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus (000-2005-K784) Pien-Miettilän yks.tie. Tieoikeus (000-2012-K13532)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus (000-2005-K784) Pien-Miettilän yks.tie. Tieoikeus (000-2012-K13532)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 689-876-9-1 Rautjärven yhteisten vesialueiden osakaskunta.