Noin 12,3 hehtaarin suuruinen määräala Torsansalontien varrella.

Pääasiassa nuorta kasvavaa metsää.

Autolla pääsee palstan kulmalle. Käykää paikan päällä tutustumassa!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

1) Yleiskaava (689-020412-9). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 2.4.2012.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantaa ei ole.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita: 2) Tieoikeus (000-2013-K4749) / Leveys: 5 m. Oikeutetut: 689-420-4-28 Lampela, 689-420-4-43 Särkilampi, 689-420-4-49 Hernemäentalo, 689-420-4-50 Hernemäki, 689-420-13-1 Vihtari. Rasitetut: 689-420-4-24 Vanha-Varis, 689-420-4-43 Särkilampi. 3) Tieoikeus (000-2013-K4767) / Leveys: 4 m. Oikeutetut: Vihtari 13:1. Rasitetut: 4:28 Lampela. Rajaukset: Talvitie. Tarkemmin määräalan karttaote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin määritellään ja kirjataan lohkomistoimituksessa. Määräala rajoittuu osittain Torsansalontiehen. Tarkemmin koko palstan karttaote (liite).

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräalalle/ kaupankohteelle ei osuutta kiinteistön Lampela 689-420-4-28 yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin.