Kolmen eri kiinteistön muodostama yhtenäinen 42,3 ha tilakokonaisuus. Hyvät tieyhteydet.

Pääosin kasvatusmetsistä ja hoidetuista taimikoista muodostuva tila kokonaisuus  Rautjärvellä.  Kokonaispuusto on n. 4490 m3, josta heti hakattavissa 1190 m3. Kasvatusmetsät pääosin rehevillä kasvupohjilla joissa valtaosin harvennushakkuut suoritettu ja antavat siten hyvän tuotto-odotuksen tulevaisuuteen.  Tiloilla 1,6 ha uudistamatonta hakkuualaa, joka on muokattu mutta istutukset tekemättä.  Tilakokonaisuuden halki kulkee metsätie. Tiloille johtava metsätie Kaatrasenpolku on kunnostettavana josta kohdistuu tiloille Rantamäki ja Rantaharju kustannuksia, kustannusarvio 1978,86 €.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yleiskaava (689-020412-9)

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yleiskaava (689-020412-9)

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, kiinteistön karttatuloste. Tieoikeus (000-2013-K10977), Tieoikeus (000-2005-K1041) Kaatralammen metsätie, Tieoikeus (000-2009-K7637),

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kirjallinen panttikirja.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, kiinteistön karttatuloste. Tieoikeus (000-2016-K53393), Tieoikeus (000-2005-K1053K), Tieoikeus (000-2005-K1041) Kaatralammen metsätie, Tieoikeus (000-2013-K10977).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 580-876-6-1 Koitsanlahden osakaskunta