Erinomaisten tieyhteyksien varrella lähellä Sievin rajaa metsäkiinteistö, jolla metsätaloudellisen arvon lisäksi mahdollisia maa-ainesarvoja. Molemmin puolin kiinteistöä on maa-aineksen ottoalueita. Puustot mäntyvaltaisia ja hyvin hoidettuja.  Maapohjat pääosin hiekkakangasta, alueella pieni vanha maa-aineksen ottoalue. Kohde sijaitsee pääosin pohjavesialueella, tämä asettaa omia rajoitteitaan sekä maanmuokkaukseen, ojitukseen että maa-ainestenottamiseen. Pohjavesialueen vaikutuksista eri toimintoihin tarkempia tietoja Reisjärven kunnasta, Selänteen rakennusvalvonnasta ja ELY-keskukselta.

Kohde myydään tarjousten perusteella, tarjoukset viimeistään 28.9.2020 oheisesta Tee tarjous -linkistä tai välittäjän sähköpostiin tarja.manninen@mhy.fi tai kirjallisena Mhy Pyhä-Kalan toimistolle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Pohjavesialue osalla kiinteistöä, naapurikiinteistöillä tieoikeuksia kiinteistörekisterikartan ja kiinteistörekisteriotteen mukaisesti.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuuksia Reisjärven Jakokunna yhteisiin maa- ja vesialueisiin 691-878-1-0 ja 691-876-2-0, lisäksi osuuksia yhteiseen alueeseen 691-402-878-14.