Itsenäinen metsäkiinteistö, ei lohkomiskuluja. Sijainti hyvällä paikalla Soidinlammin metsätien varressa. Pinta-alasta reilusti yli puolet kantavia kivennäismaita. Kangasmaiden harvennettuja kasvatusmetsiä noin 10 hehtaaria, kasvatuslannoituksilla mahdollisuus nopeuttaa näiden järeytymistä. Erinomaiset metsästys- ja ulkoilumaastot ympärillä. Alueella toimii  metsästysseura Reisjärven Eräveljet ry. Kiinteistön alueella kulkee retkeilyreitti Peuranpolku. Palstan pohjoisnurkka yltää lähes Musta -nimisen lammen rantaan. Kuvion 2 nurkalta hienot näkymät lammelle, siinä mainio paikka vaikkapa eräkämpälle. Palstan eteläkulmalla virtaa Eteläjoki, joen varteen jätetty kapea suojavyöhyke viimeisissä hakkuissa. Jokivarressa ollut majavahavaintoja. Päätehakkuita tehty noin 10 hehtaarin alueella, osa alueista on istutettu muokkaamattomaan maahan 2-vuotiailla kuusentaimilla, osa on vielä istuttamatta, osa turvemaista on taimettumassa luontaisesti hieskoivulle. Alueella on hirvituhoja. Päätehakkuualueilla on uudistamisvelvoite.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset viimeistään 1.2.2022 oheisesta Tee tarjous -linkistä tai sähköpostilla tai muulla tavoin kirjallisena suoraan välittäjälle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Peuranpolku, Metsälain mukainen uudistamisvelvoite Päätehakatuilla alueilla.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kuivajärventie, Soidinlammintie. Soidinlammintiellä Eteläjoen silta ei kestä puutavaran kesäaikaista kuljetusta.

Osuus yhteisiin Ei ole