Rantatontti ja metsäpalsta Pitkäjärven rannalla.

Kahdesta erillisestä palstasta muodostuva kiinteistö Pitkäjärven länsipuolella. Molemmat palstat ulottuvat Pitkäjärven rantaan rantaosayleiskaava-alueelle, kaavassa pienemmällä palstalla on vapaa-ajan rakennuksen rakennusoikeus. Lännenpuoleinen, isompi metsäpalsta sijaitsee hyvällä paikalla Pitkäjärventien molemmin puolin. Pienempi palsta sijaitsee Pitkäjärven rannalla luonnonkauniissa niemessä. Niemessä on purkukuntoinen vanha rakennus. Tieoikeus tontille Pitkäjärventiestä on merkitty kiinteistörekisterikarttaan, kiinteistöllä ei ole osuutta Salakkasaarentiehen. Alueen kaavamääräyksistä tarkempia tietoja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennusvalvonnasta tai Reisjärven kunnan teknisestä toimistosta.

Myydään tarjousten perusteella. Myydään ensisijaisesti kokonaisuutena, voi tarjota myös palstoittain. Tarjoukset viimeistään 22.10.2019 oheisesta Tee tarjous-linkistä tai välittäjän sähköpostiin tarja.manninen@mhy.fi tai kirjallisena Mhy Pyhä-Kalan toimistolle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Isomman palstan ranta-alue M aluetta (Metsätalousalue). Pienemmällä palstalla rakennuspaikka, rakennuspaikan eteläpuolella luo-alue (mahdollisesti suojeltavia luontoarvoja). Alueen kaavamääräyksistä tarkempia tietoja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennusvalvonnasta tai Reisjärven kunnan teknisestä toimistosta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Pienemmällä palstalla 1 rakennuspaikka. Alueen kaavamääräyksistä tarkempia tietoja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennusvalvonnasta tai Reisjärven kunnan teknisestä toimistosta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Pitkäjärventie kulkee toisen palstan halki.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pitkäjärventie ja tieoikeus rantapalstalle liitekartan mukaisesti. HUOM! Ei kulkuoikeutta Salakkasaarentien kautta!

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet Reisjärven Jakokunnan yhteisiin maa- ja vesialueisiin kiinteistörekisterin mukaisesti.