Lähellä Reisjärven taajamaa Pihtiputaantien pohjoispuolella pieni metsäkiinteistö. Puusto lehtipuuvaltaista, puolet alueesta uudistuskypsää metsää.

Kohde myydään tarjousten perusteella, tarjoukset viimeistään 28.9.2020 oheisesta Tee tarjous -linkistä tai välittäjän sähköpostiin tarja.manninen@mhy.fi tai kirjallisena Mhy Pyhä-Kalan toimistolle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Reisjärven rantaosayleiskaava, kaavamerkintä MY-1 = MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. Arvokas kulttuurimaisema-alue. -Alueen maisemanhoidossa ja rakentamisessa tulee säilyttää maisematilan ja näkymien avoimuus ja maisematilaa rajaavien reunavyöhykkeiden eheys. -Täydennysrakentaminen on sallittua pääsääntöisesti olemassa olevaan tiestöön ja rakennuspaikkoihin liittyen. Maiseman kannalta arvokkaiden rakennusten asema maisemassa tulee rakentamisessa säilyttää. -Uudisrakentaminen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtävät muutokset on sovitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemaan.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Yleisentien varressa

Osuus yhteisiin Ei ole