Metsätila Rovaniemellä yhdessä palstassa Niesin tien varressa, Tiaisessa.

Tilan pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 43,07 hehtaaria.

Metsämaata 27,3 hehtaaria, joka koostuu pääasiassa kasvatusmetsistä.

Taimikoita tilalla on vain 0,3 hehtaaria ja maapohja on pääasiassa kuivahkoja kankaita.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 6.12.2020 klo 13.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin Ei ole