Metsätila vaaramaisemista Rovaniemen Kuoksajärveltä.

Myydään Kuoksajärvellä Kivalo-oja - niminen metsätila. Tila on yhdessä palstassa ja rajoittuu osittain Kivalonojaan sekä suurelta osin valtionmaihin. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 73,73 hehtaaria ja tilan puusto on pääasiassa taimikoita sekä kasvatusmetsiä. 

Tilalla on hyväkuntoinen varastorakennus.

Taimikot ovat suurilta osin hoitamattomia.

Metsästysvuokrasopimus on tehty Tapion Erämiehet Ry:n kanssa hirvenmetsästyksen osalta. 

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 21.8.2020 klo 14.00.

Myytävä kohde on porotila. Katso kohteen lisätiedot.

Välittäjä on lomalla 16.7.2020 - 18.8.2020 välisen ajan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. Kiinteistörekisteriote ja myynti-ilmoituksen alareunan Lisätietoja kohteesta - osio. Vallintarajoitus: Tila on porotilalain 26 pykälässä säädettyjen rajoitusten alainen tila 8.2.1982 alkaen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote. Välivaaran metsätie, yksityistien tiekunnan osakkaat.

Osuus yhteisiin Ei ole