34,4 hehtaarin kokoinen määräala Vitsavaarasta, Marrasjärven kylän ja Patokosken kylän väliltä.

Yhdessä palstassa oleva määräala lähivuosina peruskunnostetun Vittavaaran metsäautotien varresta.

Määräalalla on ainespuuta yhteensä 467m3.

Määräala on lähes kokonaan metsämaata. Valtaosa määräalan pinta-alasta on taimikoita ja siemenpuualueita, yhteensä 28,1 hehtaaria.

Metsästysvuorasopimus on tehty Pato-Erästäjät r.y:n kanssa.

Vittavaaran tiellä ei ole puomia. Vittavaaran tiekunta ei ole kerännyt vuosittain tiemaksuja.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 23.10.2020 klo 13.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin Ei ole