Taimikkovaltainen metsätila Rovaniemellä, Kuohuvaarassa.

  • Myydään Kuoksajärvellä Kuohuvaara - niminen metsätila.
  • Tila on yhdessä palstassa ja rajoittuu osin valtionmaihin.
  • Kohteelle menee hyväkuntoinen tie perille asti.
  • Myytävän tilan pinta-ala on Metsänhoitoyhdistyksen kartta-aineiston mukan noin 39,1 hehtaaria.
  • Tilan puusto on pääasiassa taimikoita.  Ylispuut on poistettu vuonna 2015. Taimikot ovat pääasiassa hoitamattomia.
  • Maapohja on kivistä ja kuivaa kangasta.
  • Metsästyvuokrasopimus on tehty Tapion Erämiehet Ry:n kanssa toistaiseksi voimassaolevana.
  • Tiemaksuja ei myyjän mukaan ole peritty.
  • Liitteessä olevassa metsäarviosta seuraavat kuviot eivät kuulu myytävään tilaan: 317, 318, 320,1 ja 321,1.

Huom: Tilasta on myyty vielä erottamaton määräala.

Myytävä tila on porotila. Myynnille haetaan Ely-keskuksen lupa.

Kohde myydään tarjousten perustella. Tarjoukset tulee jättää ensisijaisesti Metsätilat.fi - sivuston kautta. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 6.2.2022 klo 13.00.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Porotilalain 26 pykälässä säädetyt rajoitukset koskevat kiinteistöä 20. 11.1981 lukien, Lapin TE-keskuksen ilmoitus 17.4.2007. Rekisteröintipvm: 19.4.2007

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (Y1999-9104) VÄLIVAARAN METSÄTIE Tieoikeus /1 Leveys: 20 m Rekisteröintipvm: 22.4.1999 Arkistoviite: vp-1999-04-21 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 698-408-547-0 KUOHUVAARA

Osuus yhteisiin Ei ole