Metsätila yhdessä palstassa Auttin kylässä. 

Kohteen pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 28,8 hehtaaria ja puusto pääasiassa taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä.

Kokonaispuusto noin 760m3.

Kohteelle menevä Juotas-Elätti-Rousamovaaran metsätie on peruskunnostettu kuluvan vuoden aikana. Kaikki tien perusparannuksen kustannukset on maksettu.

Valtionmaat ovat tilan välittömässä läheisyydessä! Metsästyssopimus on tehty Auttin seudun pyyntimiehet ry:n kanssa. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään maanantaina 26.10.2020 klo 13.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.