Rovaniemellä Oikaraisessa kahden tilan kokonaisuus.

NIEMELÄ 698-409-20-364

  • Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 32,78 ha. Kohteesta on luovutettu vielä erottamaton määräala. Nyt myytävän kohteen pinta-ala on metsänhoitoyhdistyksen tekemän arvion mukaan noin 32,5 hehtaaria.
  • Puusto pääasiassa kuitupuuta, maapohja kuivia kankaita. Kohteen pinta-alasta metsämaan osuus on 69,4 prosenttia.
  • Kohteelle menee tie perille.

VEIKKOLA 698-409-20-176

  • Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 4,78 ha.
  • Puusto pääasiassa kuitupuuta. Tilasta metsämaata on 19,1 prosenttia.
  • Kohdetta halkoo junarata.

Muut tiedot:

Kohteilla on oikeudet Piirunrakan metsäautotiehen. Tiekunnan päätöksen mukaisesti tiellä sallitaan talviaikainen puunkuljetus.

Tiemaksuja on kerätty seuraavasti:

  • Niemelä 72,92 euroa vuosittain
  • Veikkola 22,52 euroa vuosittain

Tiekunta ei aio periä tienkäyttömaksuja vuodelta 2021, ellei tiekunnalle ilmene yllättäviä kuluja.

Metsästysvuokrasopimus on tehty Saaren Erämiehet ry:n kanssa hirvenmetsästyksen osalta toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella.

Kohteet myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena.

Myydään tarjousten perustella. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Piirunrakan metsäautotie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote. Osuudet yhteisiin siirtyvät kaupan mukana ostajalle.