Määräala Saari-Kämässä, Peräjärven rannalla.

  • Metsänhoitoyhdistyksen tekemän arvion mukaan myytävän kohteen pinta-ala on noin 13,0 hehtaaria.
  • Kohteelle ei mene tietä perille.
  • Kohteen pinta-alasta on metsämaata 10,0 h. Taimikoita ei ole. 
  • Maapohja pääasiassa tuoreita kankaita. 
  • Metsästysvuokrasopimus on tehty Narkaus Kämän erän kanssa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä 15.8.2021 klo 13.00 mennessä.

Välittäjä on lomalla 16.7.2021-13.8.2021 välisen ajan.

Arviontekijä on lomalla 2.8.2021 asti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Määräalan tieoikeudet määritellään tarkemmin lohkomistoimituksessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 698-402-876-29 RN:ot 305:9-10 vesialue Peräjärvessä Rekisteröintipvm: 1.1.2006 Osuuden suuruus: 0,326798 / 1,000000 2) Yhteinen vesialue 698-402-876-34 RN:ot 303-305 vesialueet Vaskenjärvessä ja Narkausjärvessä Rekisteröintipvm: 1.1.2006 Osuuden suuruus: 0,013138 / 0,138800 Osuudet yhteisiin siirtyvät määräalalle pinta-alan suhteessa.