Rovaniemen Juotasjärvellä kasvatusmetsävaltainen määräala, johon hyvä kulkuyhteys.

Palsta sijaitsee Juotasjärven eteläpäässä ja rajoittuu osittain Rousamonjokeen. 

Myytävän määräalan pinta-ala on noin 51,3 ha, josta metsämaata 50,0 ha.

Puusto on pääasiassa ensiharvennettuja kasvatusmetsiä ja taimikoita. Taimikot hoitamattomia.

Palstan läpi kulkee Juotas-Elätti-Rousamovaaran metsätie. Metsätiellä on kesken oleva perusparannushanke, josta palstan osuus kuluissa on noin 2500 euroa. Kuluista on maksettu noin 1900 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa loppuun vuoden 2020 aikana.  Varsinaisia tiemaksuja tiekunta ei ole toistaiseksi kerännyt. Kohteelle menevässä tiessä ei ole puomia. 

Tieoikeudet näkyvät kiinteistörekisteriotteen karttatulosteessa.

Metsästysvuokrasopimus on tehty Auttin Seudun Pyyntimiehet Ry:n kanssa.

Tilan osuudet yhteisiin siirtyvät tämän määräalan kaupan yhteydessä.

Huom! Liitteenä oleva kiinteistörekisteriote koskee koko tilaa.

 

Määräala myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään tiistaina 9.6.2020 klo 14.00.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote. Huom. Kiinteistörekisteriotteen rasitteet koskien voiman- ja tiedonsiirtolinjoja eivät koske myytävää määräalaa. Erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen Rekisteröintipvm: 8.8.2013 Arkistoviite: MMLm/9139/44/2013, ei koske myytävää määräalaa.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään vapaana. Vapaat panttikirjat siirtyvät ostajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote ja karttatuloste.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 698-876-3-0 Auttijärven vesialue. Osuuden suuruus: 0,017518 / 1,000000. Osuudet yhteisiin siirtyvät määräalan kaupan yhteydessä ostajalle.