Metsätila yhdessä palstassa Koivikkolammella, Rovaniemellä.

Kohteen pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 19,946 ha, josta maapinta-ala on 18,922 ha ja vesistöä (Koivikkolampi) 1,0236 ha.

Tilalle ei mene tietä perille, mutta tilalla on tieoikeudet kiinteistörekisteriotteen mukaisesti. Puusto päätehakkuukypsää metsää sekä varttunutta kasvatusmetsää.

Pinta-alasta on metsämaata yhteensä 15,8 hehtaaria, maapohja pääasiassa tuoreita kankaita. Kohteella on taimikoita 0,8 hehtaaria.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 20.1.2021 klo 13.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.