Noin 120,0 hehtaarin kokoinen määräala Rovaniemellä Välijoella. 

Perustiedot

 • Kohteen kokonaispuusto on Metsänhoitoyhdistyksen tekemän arvion mukaan 6047 m3.
 • Metsäarvio on laadittu palstoittain (Aittaselkä ja Välijoki). Aittaselän palstan koko on metsänhoitoyhdistyksen tekemän arvion mukaan noin 94,2 hehtaaria ja Välijoen palsta noin 35,9 hehtaaria.
 • Puusto on pääasiassa kuitupuuta ja kehitysluokkajakauma painottuu nuoriin kasvatusmetsiin.
 • Kohteiden pinta-alasta on taimikoita yhteensä 10,3 hehtaaria.
 • Kohteiden pinta-alasta metsämaata on yhteensä 85,9 hehtaaria.
 • Maapohjat ovat pääasiassa tuoreita kankaita.

Muut tiedot

 • Metsäarvioissa kuvioilla 36 ja 37 Aittaselässä on uudistamistyöt tekemättä. Ostaja vastaa kuvioiden uudistamiskustannuksista.
 • Aittaselän palstasta on hakattu metsäarvioiden teon jälkeen kuviot: 20, 22 ja14 hakkuutapana ensiharvennus sekä kuviot 15, 17 ja 40 hakkuutapana harvennus. Puukauppa on saatettu loppuun, mutta kohteella on vielä pois ajamatonta puutavaraa.
 • Metsästysvuokrasopimus on tehty Välijoen riistamiehet ry:n kanssa koskien kaikkea metsästystä.
 • Alueella on Tukesin karttapalvelun mukaan voimassa 6.10.2021 asti Latitude 66 Cobalt Oy:n varausilmoitus. Tukesin asiointipalvelun mukaan alueelle ei ole kuitenkaan kuulutettu haettavaksi varsinaista malminetsintälupaa ennen myyntiesitteen julkaisuajankohtaa.

Kohteen myynti ja tarjoaminen

 • Kohde 703213 sijaitsee kohteen rajanaapurissa. Kohteista voi tehdä yhteistarjouksen. Yhteistarjousta tehdessä pyydetään tarjouksessa mainitsemaan selkeästi kyseessä olevan yhteistarjous kyseessä olevista kohteista.
 • Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä 24.10.2021 klo 13.00 mennessä.
 • Tarjoukset tulee toimittaa ensisijaisesti Metsätilat.fi - sivuston kautta.Linkki tarjouslomakkeeseen löytyy Viimeisen tarjousajankohdan vierestä oranssilla pohjalla "Tee tarjous tästä kohteesta".
 • Mikäli tarjouksen jättäminen tarjouslomakkeen kautta ei onnistu, voi tarjouksen toimittaa yksilöitynä välittäjälle sähköpostitse.
Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Laadittavana olevassa Rovaniemen ja It-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa kohteen läheisyyteen on osoitettu osa-aluemerkinnällä tuulivoimatuotannolle soveltuva alue. Alueelle ei ole Lapin liiton mukaan vireillä tuulivoimahanneita ennen myyntiesitteen julkaisuajankohtaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 698-410-878-1 Maa-alueet Rekisteröintipvm: 1.1.2006 Osuuden suuruus: 0,020400 / 0,871500. Siirtyy määräalan pinta-alan suhteessa ostajalle.