Suurelta osin kasvatusmetsistä muodostuva määräala, pääosin kantavilla metsäpohjilla.

16,1 ha määräala Tevaninitien varressa. Määräala pääosin kasvatusmetsiä, nuorta kasvatusmetsää 10,2 ha ja varttunutta kasvatusmetsää 1,0 ha. Kasvatusmetsissä harvennushakkuu mahdollisuuksia, metsänhoidollisesti heti kasvatushakkuin hakattavissa  n. 4,6 ha. Taimikko kuviolla, ala 4,5 ha, ei kiireellistä taimkonhoidon tarvetta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kaavakartta, Kaavamääräys

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavakartta

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttaote: Tieoikeus (000-2010-K29444), Tieoikeus (000-2008-K20526)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttaote: Tieoikeus (000-2008-K20966), Tieoikeus (000-2008-K20526)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote: Yhteinen vesialue 700-403-876-1 Eräjärven osakaskunta, Yhteinen maa-alue 700-403-878-1 Yhteinen maa-alue, saari.