Puustoinen metsätila. Hyvällä sijainnilla.

 

Puustoinen metsätila Ruokolahdella. Metsätila sijoittuu valtatien 6 molemmin puolin, liittymät kiinteistölle valtatieltä.  Puustoa 2138 m3, puuston arvo noin 75.700 €.  Metsät valtaosin varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää. Suoalueella ojitukset ovat kunnossa. Valtatien läheisyydessä sijaitseva suoalue, kuvio 379, on metsälakikohde (pienialainen ja vähäpuustoinen luonnontilainen suo).  Kiinteistön pinta-ala maanmittauslaitoksen tiedoissa 14,535 hehtaaria, kartalta mitattuna kiinteistön pinta-ala on n. 15,9 hehtaaria.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Yleinen tie valtatie 6

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 700-413-876-1 Hörkkölän osakaskunta