Hyvät hakkuumahdollisuudet tarjoava pieni metsäpalsta. Kiinteistöllä yksi yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka.

Puustoinen metsätila Ruokolahdella lähellä Imatraa. Metsät pääosin kasvatusmetsiä, puusto hyvässä kasvuvaiheessa. Heti hakattavissa 710 m3, josta kasvatushakkuilla hakattavissa 4,3 ha. Kiinteistöön kuuluu yksi yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka Pieni-Kärinki järven niemessä, tie perille. Rantarakennuspaikasta voi tehdä myös erillisen tarjouksen. Rakennuspaikan ala yleiskaavassa 3000 m2.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava(700-KV § 22) 29.8.2002

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavakartta

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet. Venevalkama ja autojen pitäminen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Jäppisenmäen yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 700-413-876-1 Hörkkölän osakaskunta