Metsätila hyvien tieyhteyksien päässä.

Pääasiassa nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää mutta myös taimikoita ja uudistuskypsää metsikköä. Tilan sisällä lampi; Pahalampi.
Hyvässä kasvuvaiheessa. Kannattaa käydä tutustumassa.
Liittymä Lökkiöntieltä tilalle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (700-KV § 22). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 29.8.2002.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Lastauspaikka (Y1998-34382). Oikeutetut: 700-403-3-100 Takamaa. Rajaukset: oikeus puutavaran laustauspaikkaan 10x20 metrin alueella. 2) Tieoikeus (Y1998-34385) / Leveys: 6 m Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 700-403-876-1 Eräjärven osakaskunta. 2) Yhteinen maa-alue 700-403-878-1 Yhteinen maa-alue, saari. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite)