Määräala metsätilasta Vasarniemen kärjessä. Määräalalla neljä (4 ) kappaletta yleiskaavan mukaisia lomarakennuspaikkoja.

Noin 44,1 hehtaarin suuruinen määräala Vasarniementien päässä. Metsän pinta-ala 41,2 hehtaaria. Puustoa määräalalla n. 3800 m3. Metsässä hakkumahdollisuuksia uudistushakkuilla ja kasvatushakkuin. Taimikot valtaosin nuoria taimikoita. Kuviot 12 ja 13 ovat metsälain 10 § mukaisia tärkeitä elinympäristöjä (Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto). Määräalalla neljä kappaletta yleiskaavan mukaisia loma rakennuspaikkoja. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kaavakartta, Yleiskaava (700-KV § 22)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kaavakartta, Yleiskaava (700-KV § 22)

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus (Y2004-25513) Valkealammen metsätie, Tieoikeus (000-2013-K31257)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus (Y2004-25513) Valkealammen metsätie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote. Yhteinen vesialue 700-471-876-1 Sikiölän yhteinen osakaskunta, Yhteinen vesialue 700-471-876-3 Talon n:o 2 vesialue