Monipuolinen tila järvenrannassa, jossa kaksi kaavan rantarakennusoikeuttakin.

Hyvän kokoinen tila, jolla on juuri tehty hakkuita. Uudistettavaa alaa on 5,5 hehtaaria, mutta edelleen varttunutta kasvatusmetsää ja päätehakkuuvaiheessa olevaa lähes 11 hehtaaria. Isoa taimikkoa yli 8 hehtaaria ja pari hehtaaria nuorta kasvatusmetsääkin. 

Vanhat purkukuntoiset rakennukset, joilla ei ole muuta arvoa kuin mahdollisesti hyödynnettävää purkuhirttä. Rakennuspaikka on kuitenkin kaavassa maatilojen talouskeskusten rakennuspaikka, jolle voi rakentaa. Rakennuspaikalla on myös 25 m2 rantasaunan rakennusoikeus. Vanhan rakennuspaikan lisäksi tosiaan kaksi vapaa-ajan asunnon rakennuspaikkaa.

Osa rantametsää on kaavassa merkinnällä MY eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavamääräykset nähtävissä liitetiedostona.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

kaavakartta ja -määräykset liitetiedostona

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaksi rantatonttia

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset siirtyvät lainoittamattomina uudelle omistajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pöntys-Nevala yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 702-413-876-5 YHTEINEN VESIALUE