Hyvä metsätila rakennuksineen Saarijärven Kalmarissa.

Saarijärvi Kalmari n. 36,7 ha. Puusto n. 3430 m3. Tilalla on hyvät maapohjat metsänkasvatukseen. Maapohjista tuoretta kangasta (MT) n. 23 ha ja lehtomaista kangasta (Omt) n. 8,5 ha ja kuivaa kangasta (Vt) n. 3,5 ha. Tilalla on varttunutta hyväkasvuista kasvatusmetsää yli 50 % pinta-alasta. Uudistuskypsää metsää n. 7 % pinta-alasta. Tilan taimikot täystiheitä ja pääosin hoidettuja. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 5,3 m3/ha/vuosi. Hyvät tieyhteydet.

Lisäksi tilalla on kiinteistöverotietojen mukaan vuonna 1951 rakennettu n. 131 m2 peltikatteinen asuinrakennus, jota laajennettu n. 52 m2  vuonna 1987 (tehty mm. sauna ja pesuhuone). Talo ollut asumattomana n.3 v. Talossa pidetty peruslämpö. Osassa taloa ollut vesivahinko. Sähköliittymä. Kiinteistöön kuuluu peltikatteinen riihi, aittarakennus ja vanha navettarakennus.  Kiinteistöllä on maatalouden metalliromua.

Myyjä pidättää itsellään n. 0,2 ha suuruisen erillisenä palstana olevan määräalan, joka sijaitsee tilan itäreunassa peltojen keskellä sekä venevalkamarasitteen.  Lohkomiskustannuksista vastaa ostaja. 

 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 27.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Talousveden ottaminen, talousveden johtaminen, tierasitteet ja venevalkama. ks. kiinteistörekisteriote 28.8.2020. Myyjä pidättää itsellään venevalkamarasitteen (Y199-11414).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myyjä kuolettaa tilaa rasittavan kiinnityksen ennen kaupan tekoa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kangastien yksityisteillä. Tieyksikkömaksu n. 280 €, v.2020.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 729-876-3-1 Saarijärven osakaskunta.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella on energiatodistus