Saarijärvi Kekkilä 7,0 ha. Puusto n. 590 m3. Mäntyvaltaiset metsät. Varttunutta kasvatusmetsää yli puolet pinta-alasta. Maapohjista (VT) kuivahkoa kangasta n. 4,2 ha ja (CT) kuivaa kangasta n. 2,5 ha. Osuus yhteiseen venevalkamaan Pyhäjärven länsirannalla.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 14.1.2020 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoitettu tieoikeus TALVITIELLÄ, tilan länsipuolella olevien tilojen alueella, sijaintia ei ole määritelty kartalle. Viimeinen puunkorjuu on tapahtunut kuviokarttaan katkoviivalla merkittyä kulku-uraa käyttäen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 729-407-876-2 Pyhähäkin jakokunta 2) Yhteinen vesialue 729-407-876-10 Alimmainen Lapinlampi (Lupinlampi) 3) Yhteinen maa-alue 729-407-878-16 Mudanottopalsta 4) Yhteinen maa-alue 729-407-878-17 Venevalkama 5) Yhteinen maa-alue 729-407-878-18 Soramaa 6) Yhteinen maa-alue 729-407-878-19 Mudanottopalsta