Metsätila Saarijärven Peltokylällä.

Saarijärvi Peltokylä 22,58 ha. Puusto n. 2840 m3. Kasvatusmetsävaltainen metsätila, jossa hyvä kehitysluokkajakauma. Maapohjista (VT) n. 14 ha ja (MT) n. 7 ha. Tilalla heti hakattavissa olevaa puustoa. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 4,9 m3 /ha /vuosi. Palstan keskelle metsäautotie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 29.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 27.5.2021

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myyjä pidättää itsellään kaikki osuudet Yhteiseen vesialueeseen 729-407-876-2 Pyhähäkin jakokunta !