Saarijärvi Pajumäki 21,5 ha. Puusto n. 1450 m3. Kaksi palstaa. Tuoretta kangasta (MT) n. 6 ha ja lehtomaista kangasta (OMT) n. 9 ha. Varttunutta kasvatusmetsää n. 52 % pinta-alasta. Nuoria kuusentaimikoita n. 44  % pinta-alasta. Tie molemmille palstoille.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 17.1.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Talousveden ottaminen ja johtaminen. Tierasitteet. ks kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään kiinnityksestä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Varpula-Viinamäen yksityistiellä

Osuus yhteisiin Ei ole