Maa-alue monien harrastusmahdollisuuksien toteuttamiseen.

Saarijärvi (Pylkönmäki) Kukko määräala n. 190 ha. Puusto n. 9990 m3. Osa kohteesta entistä turvetuotantoaluetta, johon mahdollista hakea metsitystukea (ks. lisätietolinkki). Tämä isohko maa-alue antaa mahdollisuuden moniin harrastuksiin. Hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena mutta pienemmästäkin määräalasta voi tehdä erillisen tarjouksen.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pylkönmäen itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava. ks lisätietolinkit

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Vuokrasopimus tarkkuusammunta-alueesta (n. 10 ha alue), vuokrasopimus päättyy 31.12.2021. Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 729-413-876-1 Paajalan lohkokunta.