Saarijärvi Pylkönmäki 30,93 ha. Puusto n. 1210 m3. Taimikoita tilan pinta-alasta n. 42 % ja kasvatusmetsiä n. 55 % pinta-alasta. Taimikot pääosin raivattuja. Kasvatusmetsät lähes kauttataaltaan ennakkoraivattu ja harvennettu. Maapohjista(VT) kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota n. 17,5 ha  ja  (CT) kuivaa kangasta tai vastaavaa suota n. 11.5 ha.  Tilalla osuus venevalkamaan. Tilalle hyvät tieyhteydet ja metsäliittymät asfalttitien varrella.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 5.3.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ja maantiensuoja-alueet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 729-406-876-4 Pihtilampi 2) Yhteinen maa-alue 729-406-878-5 Venevalkama 3) Yhteinen maa-alue 729-406-878-6 Savipaikka 4) Yhteinen vesialue 729-876-3-1 Saarijärven osakaskunta