Pääosin mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä.

Saarijärvi Lannevesi 7,8 ha. Puusto n.1180 m3. Uudistuskypsää metsää n. 1,6 ha. Varttunutta kasvatusmetsää n. 4.2 ha, nuoria kasvatusmetsiä n. 1,7 ha ja taimikoita n.0,3 ha. Maapohjista kuivahkoa kangasta (VT) n. 4 ha, tuoretta kangasta (MT) n. 3,4 ha ja kuivaa kangasta (CT) n. 0,4 ha. Nykypuuston laskennallinen kasvu n. 6,5 m3 /ha /vuosi. Varttuneita kasvatusmetsiä on heti harvennettavissa n. 3,8 ha ja ensiharvennuksia n. 1ha. Uudistuskypsät metsikkökuviot ovat vielä hyvässä kasvukunnossa, joten niiden uudistamishakkuut voitaneen tehdä seuraavalla talouskaudella. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 17.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteessa 3.3.2020 ei merkintää tierasitteista. Kiinteistö on muodostunut vuoden 2001 lohkomistoimituksessa, eikä siinä ole perustettu tieoikeutta. Virallisen tieoikeuden perustaminen edellyttää yksityistietoimitusta. Yksityistietoimituksesta ja sen kustannuksista saa lisätietoja maanmittauslaitoksesta. ks. LISÄTIETOLINKKI

Osuus yhteisiin Ei ole