Saarijärvi Kolkanlahti 20,7 ha. Puusto n. 2220 m3. Tilalla mäntyvaltainen puusto, jonka vuotuinen kasvu n. 4,6 m3 /ha/vuosi. Maapohjat pääosin (VT) kuivahkoa kangasta . Varttunutta kasvatusmetsää n. 59 % pinta-alasta. Hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.1.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja ja tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote. Luontopolku osittain tilan itärajalla.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Soidinmäen metsätiellä.

Osuus yhteisiin Ei ole