Kasvatusmetsävaltainen tila, jossa kattava metsätieverkosto.

SAARIJÄRVI Kuoppala 51,73 ha. Puusto n. 5630 m3. Varttuneita kasvatusmetsiä n. 46 % pinta-alasta. Kasvatusmetsät pääosin harvennettuja. Uudistuskypsää metsää n. 6,7 ha. Tilan maapohjista tuoretta kangasta (MT) n. 25 ha ja kuivaa kangasta tai vastaavaa suota (VT) n.19 ha . Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 5,6 m3/ha/vuosi. Tilalla kattava metsäautotieverkosto. Riistankyttäyskoppi valmiina metsästystä harrastavalle. ks. valokuva

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasite

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks. kiinteistörekisteriote 14.8.2021

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 729-876-1-1 Vanha-Mulikan lohkokunta