Erittäin puustoinen pieni metsätila.

Saarijärvi Kalmari 14,4 ha. Puusto n. 3960 m3. Tilan keskipuusto n. 270 m3/ha. Uudistuskypsää metsää n. 8 ha. Varttunutta kasvatusmetsiä n. 7,3 ha ja ylispuustoista taimikkoa n. 0,4 ha. Tilalla on Saarijärven pienvesistöjen yleiskaavassa yksi rakentamaton loma-asuntojen rakennuspaikka. Palstalle hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 21.10.2021 klo 15.00.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Saarijärven pienvesistöjen rantayleiskaava. Yleiskaavassa yksi rakentamaton loma-asuntojen rakennuspaikka (kaavamerkintä RA/1) ja (kaavamerkintä M) maa- ja metsätalousvaltainen alue tilan luoteisosassa. ks. lisätietolinkit kaavoituksesta

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yksi yleiskaavan mukainen rakennuspaikka, johon saa muodostaa omarantaisen loma-asunnon rakennuspaikan. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä erillisen rantasaunan, talousrakennuksen ja rakennelman. ks. lisätietolinkit kaavoituksesta. Kiinteistön karttatulosteen 9.8.2021 mukaan rakennuspaikka ei ole omarantainen koska rannassa on vesijättöä. Vesijätöstä ja sen lunastamisesta saa lisätietoa maanmittauslaitokselta. (ks. lisätietolinkki, Vesijätön lunastus)

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiintesiörekisteriote 9.8.2021

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ristijärven yksityistie, Tieyksikkömaksu n.30 € vuonna 2021

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 729-402-878-12 Venevalkamapaikka 2) Yhteinen vesialue 729-876-1-0 Kalmarin jakokunta