Hyvä puustoinen tila Saarijärven Häkkilässä.

Saarijärvi Häkkilä 17,1 ha. Puusto n. 2520 m3. Mäntyvaltainen tila. Varttuneita kasvatusmetsiä n. 55 % pinta-alasta. Kasvatusmetsissä harvennushakkuun tarvetta. Uudistuskypsää metsää 1,8 ha. Maapohjat pääosin (VT) kuivahkoa kangasta. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 5,4 m3/ha/vuosi. Palsta sijaitsee hyvien metsästysalueiden keskellä. Tilalle hyväkuntoinen metsäautotie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 9.11.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite ks. kiinteistörekisteriote 9.8.2021

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pohjoismäen yksityistie. Vuotuista tieyksikkömaksua ei ole peritty viime vuosina.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesi-alue-407-876-2 Pyhähäkin jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 729-407-878-23 Myllypaikka ja saari