Metsätila, jossa loma-asunnon rakennuspaikkoja kalaisan Konttijoen varrella.

 

Saarijärvi Mahlu 27,38 ha. Puusto n. 3080 m3. Kolme kaavanmukaista lomarakennuspaikkaa Konttijoen varrella. Tällä palstalla on vesiosuuskunta HKM:n vesi- ja viemäriputki. Itäisellä palstalla on huonokuntoinen n. 33 m2 saunarakennus, josta on näkymät Mahlunjärvelle. Venevalkaoikeus Mahlunjärvelle.

Tilalla rehevähköt maapohjat. Tuoretta kangasta (MT) n. 20 ha, lehtomaista kangasta n. 5 ha, kuivaa ja kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota n. 1,6 ha. Nykypuuston laskennallinen kasvu n. 7,1 m3/ha/vuosi. Tilalla on nuoria kasvatusmetsiä n. 11,3 ha, varttuneita kasvatusmetsiä n. 10,4 ha, uudistuskypsää metsää n. 0,8 ha ja taimikoita n. 4,4 ha. Varttuneissa taimikoissa ja nuorissa kasvatusmetsissä raivauksen tarvetta.

(huom ! ei erillistä tarjousaikaa )

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Konttijoen varrella olevalla palstalla on Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa kolme lomarakennusten rakennuspaikkaa (kaavamerkintä RA/1). Lisäksi on kaavamerkintä (M) maa- ja metsätalousvaltainen alue sekä Konttijoen länsipuolella kaavamerkintä (luo-1) luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (PURO). Mahlunjärven rantamaisemiin sijoittuvalla palstalla on Saarijärven reitin rantaosayleiskaavassa yksi rakennettu lomarakennuspaikka. (kaavamerkintä RA 1). ks. lisätietolinkit kaavoituksesta ja kaavamerkinnöistä.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Konttijoen varrella on kolme lomarakennuspaikka (kaavamerkintä) RA/1. ks. lisätietolinkit .Rakentamisesta ja kaavoituksesta saa lisätietoa Saarijärven kaupungilta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, maantiensuoja-alue ja venevalkama(oikeus). ks. kiinteistörekisteriote 14.5.2020

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Huuhan yksityistiellä. Tieyksikkömaksu 74,40 €, vuonna 2020.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 729-876-3-1 Saarijärven osakaskunta.