Varttunutta kasvatusmetsää ja taimikoita sisältävä metsätila.

Saarijärvi Hännilä 11,79 ha. Puusto n. 810 m3. Kaksi palstaa. Hyvät kasvavat maapohjat. Tuoretta kangasta (MT) n. 10 ha. Varttunutta kasvatusmetsää n. 37 % pinta-alasta. Taimikoita n. 45 % pinta-alasta. Isommalle palstalle tieyhteys. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

KIveläntiellä. Vuotuinen tieyksikkömaksu peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 729-401-876-1 Hännilän lohkokunta