Nyt on puuta metsässä!

Virttaalla tie 41:n varressa oleva metsämääräala, jossa on yksi taimikkokuvio ja muuten järeää kovapuustoista metsää. Oma pistotie isolta tieltä palstalle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Pohjavesialuetta suurelta osin. Ei juuri rajoituksia metsätaloudelle. Kemikaalien käyttö käytännössä estetty, mutta se on muutenkin hyvin vähäistä nykymetsätaloudessa. Oikein rajua maaperän käsittelyä myös vältettävä, mutta normaali kevyt muokkaus uudistamisen turvaamiseksi on mahdollista. Turun seudun Veden vesijohto tien laidassa rasittaa määräalaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 783-401-876-3 Pyhäjärvi ja Pyhäjoki 2) Yhteinen maa-alue 783-401-878-1 TIE- JA VENEVALKAMA-ALUE 3) Yhteinen maa-alue 783-401-878-3 ISOSÄKYLÄN KYLÄN YHT. ALUE 4) Yhteinen maa-alue 783-878-1-0 Yht.ranta ja -lastauspaikka 5) Yhteinen maa-alue 783-878-2-1 Kalastuspaikka