Hyväpuustoinen metsätilakokonaisuus Säkylän ja Pöytyä rajamaisemissa joka koostuu kahdesta tilasta: Mäkelä 2:63 ja Mäkelä 1:100, yht. 34,703 ha. 

Tilan arvioitu kokonaispuusto 2934 m3, josta tukkipuun osuus 1566 m3. Puusto pääosin havupuuta. Tilakokonaisuuden pinta-alasta 14 ha taimikoita. Hyvät kasvupohjat ja muutenkin mukavat maapohjat. Erinomaiset tieyhteydet. Tilakokonaisuus, jossa pääset tekemään puukauppaa vaikka heti ja myös hoitotöille on tarvista. Toimii myös erinomaisena sijoitusmetsänä!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita. Kts. kiinteistörekisteriotteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriotteet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla Mäkelä 2:63: Yhteinen vesialue 783-405-876-4 Pyhäjärvi ja Pyhäjoki, Yhteinen maa-alue 783-405-878-3 Turvepehkupalsta, Yhteinen maa-alue 783-405-878-4 Sannanottopaikka, Yhteinen maa-alue 783-878-1-0 Yht.ranta ja -lastauspaikka, Yhteinen maa-alue 783-878-2-1 Kalastuspaikka. Tilalla Mäkelä II 1:100: Yhteinen vesialue 636-461-876-3 Vesialue Pyhäjärvessä ja Yläneenjoessa.