Sallassa Lapajärven kylässä 106,76ha metsätila.

Tila-arvio tehty syksyllä 2019. Arvion kuviot 203, 204, 205, 206 ja 207 eivät kuulu enää tälle kiinteistölle. Näiden kuvioiden yhteispinta-ala tila-arviossa 4,5ha ja puustoa noin 350m3. 

Hyvä puustoinen metsätila. Ainespuuta yhteensä n. 6 250m3, joka on suurimmaksi osaksi varttuneissa ja uudistuskypsissä metsissä. Varttunutta kasvatusmetsikköä 35,4ha, jossa puuta n. 4 800m3. Varttuneen kasvatusmetsän keskimääräinen puusto 134m3/ha. Uudistyskypsää metsää 12,8ha, jossa puuta n. 1 200m3. Lisäksi taimikoita 31,2ha, nuorta kasvatusmetsää 5,5ha  ja suojuspuumetsikköä 0,5ha. Metsämaata yhteensä 85,4 ha.

Suurimman paltan läpi kuleva puro/oja voi olla metsälaki kohde.

"Paskakummun" eteläpuolelle tulevalle tielle on tulossa perusparannus, josta kustannusarvio tämän tilan osalta noin 2 000€ +alv.

 

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 23.5.2021 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriootten mukaiset.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriootten mukaiset. Tiemaksu on ollut 20€/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

VÄRRIÖN JA SALLAN YHTEISMETSÄOSUUDET JÄÄVÄT MYYJÄLLE.