Runsaspuustoinen metsätila Ourulantien suunnalla. Harvennushakkuun mahdollisuuksia isolla alalla.

Myynnissä 17,405 hehtaarin metsätila Salossa, Kiikalan kylässä, Ourulantien vaikutuspiirissä.  Runsaspuustoisen tilan pinta-alasta yli 90 % on kasvatusmetsää, jossa välittömiä harvennushakkuun tarpeita. Monimuotoisuutta lisää muutama pieni kallioalue, jotka kitumaata sekä yksi taimikkokuvio. Hakkuumahdollisuuksien myötä otollinen kohde hyödyntää kaupassa syntyvää metsävähennysoikeutta.  Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa. Osa kohteen rajoista merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti.

Lähtöhinta 78 100 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia keskiviikkoon 23.6.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Ourulantielle (katso kartta tieoikeudesta). Tiemaksuja Ourulantielle ei ole ollut. Myyntikohteen naapuri on kunnostanut omin varoin tiemaata, johon myös tilalla Kustaanmetsä on tieoikeus. Mikäli kyseistä kunnostettua tietä käytetään tilan Kustaanmetsä tarpeisiin, tulee käytöstä sopia naapurin kanssa. Tarvittaessa voidaan tehdä yksikkölaskelma, jonka perusteella määräytyy tilan Kustaanmetsä osuus tien kunnostuskustannuksista.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.