Myynnissä hyväpuustoinen noin 40 hehtaarin metsätila erinomaisten tieyhteyksien varressa. Myös luontoarvoja.

 

Myynnissä 40,591 hehtaarin metsätila Salossa, Romsilan kylässä, Varvontien varressa.  Puustosta löytyy kaikkia kehitysluokkia taimikoista uudistuskypsiin puustoihin, painottuen varttuneisiin kasvatusmetsiin. Isot hakkuumahdollisuudet, joten kaupassa syntyvää metsävähennysoikeutta mahdollisuus hyödyntää myös tällä tilalla. Kohteelta löytyy myös luontoarvoja, joten ympäristötuen hakemisen mahdollisuus kannattaa huomioida. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa. Osa kohteen rajoista merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti. Esitesivulle lisätty 19.7.2021 tilan kiinteistörekisteriote sekä kiinteistörekisterin kartta.

Lähtöhinta  189 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia keskiviikkoon 4.8.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. METE-kuviot (mahdollisuus hakea metsätalouden ympäristötukea). Metsästysvuokrasopimus Perttelin Metsästysyhdistyksen kanssa. Puutavarapinot tien varressa ovat puutavaran ostajan omistuksessa. Suojeltua valuma-aluetta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Varvontien tiemaksu vuodelta 2020 ollut 85,60 € (maksettu 3/2021).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.