Myynnissä runsaspuustoinen metsätila Perniön Lupajalla, ulkoilureitistön varressa. Myös merkittäviä luontoarvoja.

Myynnissä 12,82 hehtaarin runsaspuustoinen metsätila Salossa, Perniön Lupajalla, Alhomäentien tuntumassa.  Tilan pinta-alasta noin neljännes on taimikkoa ja loppu alue uudistuskypsää puustoa. Erittäin isot hakkuumahdollisuudet, joten kaupassa syntyvää metsävähennysoikeutta mahdollisuus hyödyntää myös tällä tilalla. Kohteelta löytyy myös luontoarvoja, mm. METE-noro sekä maa-aineslain keinoin toteutettavaa NATURA-aluetta (Alhonmäki). Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa. Osa kohteen rajoista merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti.

Lähtöhinta  83 800 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia torstaihin 5.8.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Maakuntakaavassa merkinnät: Natura-alue, arvokas kallioalue sekä kulttuuriympäristön/maiseman kannalta tärkeä alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Ulkoilureitistö ja siihen liittyvät rakenteet. Mahdollinen liito-oravan reviiri. Riistan ruokintapaikka/kyttäyskoppi. Suojeltua valuma-aluetta (Kiskonjoen-Perniönjoen vesistö). Alhonmäen Natura-alue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole ollut.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.