Arvokasvuvaiheessa olevaa kasvatusmetsää hyvän tieyhteyden varressa.

Myynnissä 3,06 hehtaarin metsätila Salossa, Kitulan kylässä, Kalmankorventien varressa.  Varsin runsaspuustoisen tilan metsäpinta-alasta 75 % on varttunutta kasvatusmetsää, joka voimakkaassa arvokasvuvaiheessa ja loppu 25 % on uudistuskypsää puustoa. Lisäksi tilalla on tie- ja sähkölinja-aluetta.  Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa. Osa kohteen rajoista merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti (rajamerkkiä nro 50 ei löytynyt merkinnän yhteydessä).

Lähtöhinta 16 500 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia keskiviikkoon 18.8.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Sähkölinja. Naapurin jäteastia suullisen luvan nojalla tilan alueella. Suojeltua valuma-aluetta (Kiskonjoen-Perniönjoen vesistö).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kalmankorventien tiemaksu noin 15 €/v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaisesti osuudet yhteisiin vesialueisiin (Nahvonjärvi, Aneriojärvi, Salmijärvi) sekä yhteiseen maa-alueeseen.