Rantarakennuspaikka Siitoonjärvellä, alle 3 kilometriä moottoritieliittymältä ja noin 60 km/40 min KEHÄ III:lta Espoosta.

Myynnissä kolmesta tilasta muodostuva noin 13,7 hehtaarin metsätilakokonaisuus, jossa vanha rakennuspaikka Siitoonjärven rannalla.  Kohde sijaitsee Salossa, Lahnajärven ja Kettulan kylien alueella ja Turku-Helsinki moottoritien sekä 110-tien varressa. Rantarakennuspaikka sijaitsee noin 450 m:n päässä meluvallilla suojatusta moottoritiestä. Osoite: Siitoontie 53, Salo. 

Tilalla sijaitsee vanhoja rakennuksia, sisältäen okt:n, varastoja sekä rantasaunan, jotka kaikki ovat purkukuntoisia. Tilan alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, mutta Salon kaupungista saadun lausunnon mukaan olemassa oleva rakennuspaikka puoltaa rakennusluvan saantia poikkeamispäätöksellä joko vakituiseen- tai loma-asumiseen. Kaavoituksella saattaisi olla mahdollisuus saada vielä lisärakennusoikeutta. Rantaviivaa kirkasvetiseen ja kalaisaan Siitoonjärveen noin 340 m. Koivuvaltaisessa ja reheväpohjaisessa metsässä on puustoa yhteensä noin 1 200 m3. Luonnon monimuotoisuutta tarjoaa Siitoonjärveen päätyvä laskupuro. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa sekä Siitoonjärven rannalla aistimassa tämän hienon kohteen monipuolisuus. Kohteen rajoja on merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti. Kohde myydään ensisijaisesti kokonaisuutena, mutta myös tilakohtaiset tarjoukset tietysti huomioidaan.

Hintapyyntö  110 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia torstaihin 1.7.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilan alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, mutta Salon kaupungista saadun lausunnon mukaan olemassa oleva rakennuspaikka puoltaa rakennusluvan saantia poikkeamispäätöksellä joko vakituiseen- tai loma-asumiseen. Kaavoituksella saattaisi olla mahdollisuus saada vielä lisärakennusoikeutta. Lisätiedot, Salon kaupunki, puh. 02 7781.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kuten edellä kerrottu, Salon kaupungista saadun lausunnon mukaan olemassa oleva rakennuspaikka puoltaa rakennusluvan saantia poikkeamispäätöksellä joko vakituiseen- tai loma-asumiseen. Kaavoituksella saattaisi olla mahdollisuus saada vielä lisärakennusoikeutta. Lisätiedot, Salon kaupunki, puh. 02 7781.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Talousveden ottorasite. Maantien suoja-alueet. Salo-Espoo oikoratalinjaus kulkee kohteen alueella, moottoritien tuntumassa. Vesijätön olemassaolosta Siitoonjärven rannassa ei ole tietoa. Laskupuro saattaa täyttää metsälain 10 §:n ns. METE-kohteen tunnusmerkistön. Purkukuntoiset rakennukset sekä rakennusten irtain, joka on arvotonta. Vanha "teleliikennelinja" maastossa, joka ei ole enää käytössä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Siitoontie. Tiemaksuja nykykäytössä ei ole ollut.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso tilan Rantala kiinteistörekisteriote, jossa mm. venevalkamaoikeus Lahnajärven rannalla.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta