Järeää männikköä sekä kasvukuntoon harvennettua koivikkoa. Polttopuurankaa heti runsain määrin kerättäväksi.

Myynnissä 7,461 hehtaarin metsätila Salossa, Muurlan kylässä, Suolopintien tuntumassa.  Tässä ihannekohde polttopuun raaka-ainetta tarvitsevalle.  Tilalla on juuri tehty harvennushakkuu, jonka jäljiltä löytyy runsain määrin koivurankaa kerättäväksi. Lähes viidennes tilan pinta-alasta on järeää männikköä, 2/3 on hyvässä kasvussa olevaa kasvatusmetsää ja noin 14 % on siemenpuuasentoon hakattua aluetta, joka odottaa uudistamistoimenpiteitä tai luontaista taimettumista. Tilan alueella myös pieni, noin 6 m2:n varastovaja. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa. Osa kohteen rajoista merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti.

Lähtöhinta  25 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia torstaihin 17.6.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Pieni osa tilasta sijaitsee Salon kaupungin suunnittelutarvealueella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Suojeltua valuma-aluetta (Perniönjoen/Kiskonjoen vesistö). Uudistamisvelvoite siemenpuukuviolla (metsikkökuvio 4).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Suolopintie, tiemaksu noin 50 €/v. Katso tilalle johtavan tieoikeuden sijainti liitteenä olevalta kiinteistörekisterin kartalta (vihreä katkoviiva).

Osuus yhteisiin Ei ole